CITO-training

Waarom is de CITO-training handig om te volgen?

Gedurende een hele tijd werken de basisscholen, samen met de kinderen, aan een goede voorbereiding op de CITO-toets. Dat is, mede door hun vakkundigheid, één van hun specialiteiten en dat staat buiten kijf.

Voor veel kinderen is de CITO-periode de eerste examenperiode in hun prille leven. Een nieuwe ervaring, waarbij, veelal zeker in hun omgeving, de verwachtingen hoog gespannen zijn. Kinderen kunnen daar zeker een steuntje in de rug bij gebruiken en dat steuntje wil de Huiswerkplek door de CITO-training graag voor ze zijn.

Bij onze CITO-training is de belangrijkste doelstelling dat kinderen zich goed voorbereid weten op de Entreetoets (groep7) en de Eindtoets (groep 8). Niet het leren van foefjes en trucjes staat centraal, maar het begrijpen van de stof, het wegnemen van ‘CITO-angst’ en het ontwikkelen van zelfvertrouwen spelen bij de Huiswerkplek een voorname rol. Deze jonge mensen moeten straks zelfverzekerd, met een goed gevoel, de CITO-testen kunnen maken. En de uitslag moet een weerspiegeling zijn van het werkelijk kunnen van het kind. Immers: niemand heeft er wat aan om een kind met een ‘te hoog’ advies straks naar de middelbare school te zien gaan!

Bij de CITO-training op de Huiswerkplek worden kort de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen, taal en spelling herhaald. We gaan ervan uit dat het kind met die basisvaardigheden al voldoende bekend is en mocht dat niet zo zijn, dan zoeken en vinden we daar een oplossing voor.

Veelal zijn de vragen en antwoordmogelijkheden tijdens de test niet qua inhoud maar wel qua structuur anders dan het kind op school gewend is. Naast het begrijpend lezen van de CITO-vragen en -antwoorden vormen ook het maken van de vragen de centrale spil tijdens de onze training. De redenering en de manier waarop tot het antwoord wordt gekomen, maar ook het zelfstandig maken van vragen onder tijdsdruk, komen tijdens de training uitgebreid aan de orde.

Omdat op de basisschool veelal klassikaal de CITO-toets wordt voorbereid, vindt de CITO-training bij de Huiswerkplek in eerste instantie op individuele basis plaats. Gedurende het tijdvak van 60 minuten wordt er samen op de Kanaalweg met het kind getraind. Groepstrainingen zijn echter ook mogelijk.

Het aantal trainingen dat een kind in totaal nodig heeft is variabel, maar kan na een paar keer al worden bepaald. Het is in het kader van de CITO-training wel zeer raadzaam om geheel vrijblijvend contact op te nemen met de Huiswerkplek. Het eenvoudigst gaat dat door het invullen van het contactformulier. We maken dan na de ontvangst op de Huiswerkplek een afspraak om met z'n allen kennis te maken en te kijken of en hoe we kunnen helpen.