Visie en Missie

Door dHp, de Huiswerkplek, worden leerlingen in de regio Capelle aan den IJssel / Rotterdam-Oost gestimuleerd en gecoacht, zodat ze in staat zijn optimaal op school te presteren, goede resultaten te halen en daardoor beter in hun vel komen te zitten.

Het je goed kunnen voorbereiden op de CITO heeft een enorm voordeel. De toetsen en examens worden elk jaar moeilijker; de eisen hoger. Steeds meer leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben grote moeite met het behalen van hun diploma onderwijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat VMBO-leerlingen met HAVO-potentie de hen gegeven capaciteiten niet of onvoldoende benutten. De maatschappij echter stelt steeds hogere eisen aan de opleiding van jonge werknemers. Daar kan en moet echt wat aan gebeuren!

De opvoeding en daarvan afgeleid de scholing, is een van de primaire taken van de ouder. In menig huishouden vindt dagelijks de strijd om het huiswerk plaats. Zorgzame ouders controleren of hun kinderen het op school opgedragen huiswerk hebben gedaan. De kinderen waarderen veelal deze zorgzaamheid niet. Zij ervaren het eerder als controle in plaats van coaching en vertrouwen op hun eigen weg en kunnen. Dit niet altijd met het gewenste resultaat. Door het bieden van structuur en begeleiding is daar toch wat aan te doen?

Voor sommigen trekt de economie al weer langzaam aan. Dit voorzichtige economische herstel heeft positieve gevolgen voor de sector dienstverlening, die nu eenmaal sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Meer ouders houden, hebben of vinden betaald werk. Zij hebben minder tijd te besteden aan de begeleiding (coaching en training) van hun kinderen. Er komen doordat er meer gewerkt wordt in het gezin echter wel meer financiële middelen vrij om hun kinderen te laten helpen met het huiswerk. De kinderen en ouders kunnen de mogelijkheden die de Huiswerkplek hen biedt met beide handen aangrijpen!

Dit alles heeft geresulteerd in de missie van dHp, de Huiswerkplek:

dHp, de Huiswerkplek wil leerlingen op het voor elk van hen hoogst haalbare niveau op school laten presteren door het hen aanleren van studievaardigheden en het aanbieden van coaching, training, structuur in een ‘buitenschoolse’ ambiance."