Losse begeleidingsuren

Wanneer er incidenteel tijd wordt gevraagd voor het leggen van contact of voor extra ondersteuning naast de huiswerkbegeleiding, dan kan de Huiswerkplek daar veelal door het inzetten van losse begeleidingsuren aan voldoen. Een los begeleidingsuur kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het uitleggen van een specifiek deel van de stof voor een toets, een gesprek met de mentor, of een kennismaking met de schoolcoördinator of andere begeleider van de leerling (binnen of buiten de school).

Ook kan het wenselijk zijn dat, veelal in opdracht van de ouders, gezocht moet worden naar oplossingen om de leerling zo goed mogelijk door derden te (laten) helpen en om onze begeleiding daarop aan te laten sluiten.

Losse begeleidingsuren zijn mogelijk gedurende het hele jaar, met uitzondering van de zomervakantie en op de erkende landelijke feestdagen. Tijdens de kleine schoolvakanties geldt mogelijk  een gewijzigd aanbod.

Informeer naar de mogelijkheden door nu het contactformulier in te sturen!!

Meer gegevens en bijzonderheden over voorwaarden, leveringen en prijzen zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van dHp, de Huiswerkplek, die op aanvraag leverbaar zijn.